Soustředění 2018

08.08.2018

Místo konání:
Střední škola Pohoda, s.r.o., Na Vinici 2244, 41201 Litoměřice
Místo ubytování:
Domov mládeže SŠ Pohoda, Žižkova 2, 412 01 Litoměřice

Odjezd a příjezd:
Sraz u TJ Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8 v nejpozději v 8:30 hod. Odjezd bude v 9:00 hod. - na nikoho se nečeká.
Přesný čas příjezdu bude znám v den odjezdu a bude zveřejněn na stránkách FbK Kobylisy:
https://www.facebook.com/florbalkobylisy
https://www.fbkkobylisy.cz


PROSÍME, ABY RODIČE, KTEŘÍ MOHOU POMOCI S DOPRAVOU DO MÍSTA KONÁNÍ SOUSTŘEDĚNÍ, KONTAKTOVALI PANA TOMÁŠE ZAHRADNÍKA NA TEL. 777 268 940. DĚKUJEME.

Prosíme, aby rodiče, kteří své dítě dopraví sami do místa konání soustředění, tuto skutečnost sdělili panu Tomáši Zahradníkovi na tel. 777 268 940.

Na srazu před odjezdem je nutno:
Zástupci oddílu odevzdat vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem ne starší 1 roku (není-li dosud platný ten, který byl odevzdán v průběhu sezóny 2017-2018), kopii kartičky pojištěnce zdravotní pojišťovny, písemné upozornění na všechny případné zvláštnosti či závažné skutečnosti o zdravotním stavu dítěte (nejlépe uvést na zadní stranu prohlášení o bezinfekčnosti), které vyžadují pozornost (alergie, trvalé užívaní léků, jídla která nesmí nebo jí s odporem apod.) a případné léky, které dítě užívá včetně dávkování.

Co s sebou:
Všichni účastníci si k běžnému vybavení potřebnému pro týdenní pobyt vezmou i florbalovou hůl, brankáři kompletní brankářskou výstroj, sportovní sálovou obuv (světlá podrážka, NESMÍ barvit!!!), sportovní běžeckou obuv (na ven), 14x tričko, 14x spodní prádlo, 14 ponožky (nejlépe z bavlněných materiálů), kraťasy, teplákovou soupravu, ručník a hygienické potřeby, pyžamo, pláštěnku, plastovou láhev na nápoje a plavky.

Důležité upozornění:
Účastník řízení je na soustředění povinen řídit se pokyny trenérů či vychovatelů. Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO přivézt na soustředění jakoukoliv zbraň, nůž, kuličkovou pistoli, zápalky, zapalovače, zábavní pyrotechniku, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky a další podobné nebezpečné výrobky nebo předměty. Pořadatel, vychovatelé ani trenéři NERUČÍ za cenné věci (např. mobilní telefony, šperky, herní konzole, mp3 přehrávače), či finanční hotovost, které si účastníci soustředění vezmou na soustředění s sebou nad rámec potřebného vybavení.
V případě závažného porušení pravidel soustředění nebo pokynů trenéra či vychovatele může být účastník řízení ze soustředění vyloučen. V takovém případě, je povinností zákonného zástupce si účastníka soustředění podle pokynů trenéra bezodkladně vyzvednout.

Ke stažení:
Přihláška na soustředění

Prohlášení o bezinfekčnosti

Posudek o zdravotní způsobilosti