UPOZORNĚNÍ - Soustředění 2018, Ostrava Cup, Prague Games

21.04.2018

Nejpozději do 30.4.2018 je nutno uhradit stanovené částky za soustředění, i turnaje Ostrava cup junior a Prague games.
V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů kontaktujte trenéra příslušné kategorie zde.

K soustředění:

Na soustředění se do 20.4.2018 přihlásilo 87 zájemců do čtvrtka 19.4.2018 zcela zaplatilo stanovenou částku 68 účastníků. Vzhledem k tomu, že kapacita soustředění je omezena na 80 míst, byly stanoveny dvě základní podmínky pro účast na soustředění, o kterých jste byli informováni v přihlášce i jednotlivými trenéry:
1) úplně vyplněná odevzdaná přihláška a uhrazení stanovení částky nejpozději do 30.4.2018,
2) v případě více zájemců nežli je kapacita soustředění má přednost ten, kdo dříve zcela uhradil stanovenou částku.
Protože je více zájemců, než je kapacita soustředění, zvažujeme možnost zajištění dalšího ubytování a tím navýšit kapacitu soustředění, ale to je vázáno na uhrazení stanovené částky všemi zájemci o soustředění.
Také všechny upozorňujeme, že další zákonnou povinností účastníka řízení je mít platný lékařský posudek zdravotní způsobilosti, který platí 1 rok od vystavení bez ohledu ne to, že vystavující lékař na něj uvedl platnost delší. Posudek pro školu v přírodě, lyžařský kurz, atp. nelze akceptovat. Některým zájemcům platnost posudku vyprší před soustředěním.
Údaje pro provedení platby: částka 4.600 Kč, účet č. 205379309/0800, variabilní symbol 9003xxxxxx, kde xxxxxx je prvních 6 číslic rodného čísla dítěte.

K turnaji Ostrava cup junior:
Žádáme ty, co dosud neuhradili částku 1.700 Kč za účast na turnaji, aby tuto částku uhradili co nejdříve a nečekali až na poslední stanovený den. Musíme zakoupit lístky na vlak a proto musíme vědět, kolik dětí skutečně pojede.
Údaje pro provedení platby: částka 1.700 Kč, účet č. 205379309/0800, variabilní symbol 9014xxxxxx, kde xxxxxx je prvních 6 číslic rodného čísla dítěte.

K turnaji Prague games:
Údaje pro provedení platby: částka 1.000 Kč, účet č. 205379309/0800, variabilní symbol 9024xxxxxx, kde xxxxxx je prvních 6 číslic rodného čísla dítěte.