Florbal Kobylisy

Správný klub pro všechny věkové kategorie včetně těch nejmenších!

!!! Od 1.10.2021 naleznete oficiální webové stránky na adrese: www.fbkkobylisy.cz !!!!!! HRAJ ZA KOBYLISY I TY !!! 

Tréninky v sezóně 2021/2022

Není-li v aplikaci uvedeno jinak nebo neurčí-li trenér příslušné kategorie jinak, probíhají tréninky od začátku září do konce června (mimo dny školního volna na Praze 8), takto:

Pondělí

18:30 - 20:00 - dorostenci + junioři A

20:00 - 21:30 - ženy + junioři B

Úterý
15:30 - 17:00 - elévové A a B + přípravka
16:30 - 18:00 - mladší žáci
18:00 - 19:30 - starší žáci
19:30 - 21:00 - muži C a D
21:00 - 22:30 - muži A a B
Zvláštní tréninky se zaměřením:
17:00 - 18:00 - střelecký trénink - starší žáci (tělocvična)
18:00 - 19:00 - střelecký trénink - mladší žáci (tělocvična)
Středa
18:30 - 20:00 - ženy + junioři B
Čtvrtek
18:30 - 20:00 - dorostenci + junioři A
20:00 - 21:30 - muži A a B
Pátek
15:30 - 17:00 - elévové A a B + přípravka
16:30 - 18:00 - mladší žáci
18:00 - 19:30 - starší žáci A a B

19:30 - 21:00 - muži C a D

VĚKOVÉ KATEGORIE pro sezónu 2021/2022:

Přípravka - ročníky 2013 a mladší

Elévové - ročníky 2011 a 2012

Mladší žáci - ročníky 2009 a 2010

Starší žáci - ročníky 2007 a 2008

Dorostenci- ročníky 2005 a 2006

Junioři- ročníky 2003 a 2004

Muži - ročníky 2002 a starší

Ženy - ročníky 2004 a starší

Nová klubová sekce a mobilní aplikace

Byla dokončena migrace členské sekce FbK Kobylisy na novou verzi, která spolupracuje s aplikací pro mobilní telefony, která je dostupná pro Android i iOS. Prosíme, abyste se do nové členské sekce zaregistrovali co nejdříve a mohli tak sledovat novinky našeho klubu (časy tréninků, zápasů a dalších akcí klubu).

Pro připojení do nové verze postupujte podle návodu, který naleznete na https://www.eosclubzone.cz/podpora/nova-verze-klubove-sekce nebo v připojeném souboru zde: 

https://clen.fbkkobylisy.cz/mailing-attachments/9d7cf0fa-af66-4ac3-90b5-38c063b8e95f

Po provedení aktivace nové verze si můžete stáhnout aplikaci pro Android nebo iOS a klubové informace tak budete mít stále po ruce. Informace o mobilní aplikaci naleznete na https://www.eosclubzone.cz/mobilni-aplikace nebo v připojeném souboru zde:

https://clen.fbkkobylisy.cz/mailing-attachments/ed5b63f6-f94c-45b2-9398-98acf36066cf

Novinky naleznete na https://www.eosclubzone.cz/podpora/nova-verze-klubove-sekce nebo v připojeném souboru zde:

https://clen.fbkkobylisy.cz/mailing-attachments/35099c35-401b-4de2-9991-a55312324370

Děkujeme a těšíme se na shledanou.

Trenéři FbK KobylisySOUSTŘEDĚNÍ 2020 - DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

V aplikaci v záložce "Dokumenty" (https://clen.fbkkobylisy.cz/dokumenty) bylo ke stažení zveřejněno "Prohlášení o bezinfekčnosti - Soustředění 2020 v Litoměřicích", které musí každý účastník soustředění odevzdat datované dnem příjezdu na soustředění řádně vyplněné a podepsané při příjezdu na soustředění. Veškeré informace k tomuto prohlášení naleznete v informaci připojené ke zveřejněnému prohlášení.Zároveň Vás upozorňujeme, že soustředění se mohou zúčastnit pouze osoby, které nemají vůči klubu žádný dluh, a které mají platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Formulář tohoto posudku naleznete též ke stažení v záložce "Dokumenty" (https://clen.fbkkobylisy.cz/dokumenty) pod názvem "Formulář žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti - ODEVZDÁ KAŽDÝ vyplněný a potvrzený". Veškeré informace k lékařskému posudku a prohlídce lékařem naleznete v informaci připojené ke zveřejněnému formuláři.Návod, jak zjistíte platnost lékařského posudku a zda nemáte vůči klubu žádný dluh je zveřejněn v záložce "Dokumenty" (https://clen.fbkkobylisy.cz/dokumenty) pod názvem "Návod 001".Upozorňujeme, že soustředění bude probíhat pod dozorem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Litoměřice, Mírové náměstí 35, 41246 Litoměřice a účast na soustředění bez řádně vyplněného, datovaného a podepsaného prohlášení o bezinfekčnosti a bez platného lékařského posudku k tělesné výchově a sportu po celou dobu soustředění není možná.Též Vás informujeme, že každému účastníku soustředění bude při příjezdu na soustředění změřena tělesná teplota a v případě zvýšené teploty se účastník nemůže soustředění zúčastnit.Případné dotazy zasílejte prosím prostřednictvím aplikace nebo e-mailu florbal@tjkobylisy.cz, případně kontaktujte svého trenéra v sezóně 2019-2020.Trenéři FbK KobylisyINFORMACE K TRÉNINKŮM - 13.5.2020

Vážení hráči a rodiče,

v souvislosti s postupným uvolňováním opatření vlády ČR připravujeme obnovení tréninků FbK Kobylisy. Podmínkou pro obnovení tréninků je však rozhodnutí vedení Tělocvičné jednoty Kobylisy, z.s., jejíž součástí je i oddíl florbalu a jejímiž jste členy, o znovuobnovení provozu TJ za podmínek stanovených Nařízeními vlády č. 490 a č. 493 ze dne 30.4.2020, a to následujícím způsobem:

Tréninky budou probíhat v hale, kde nebudou přístupné šatny, sprchy a ani tribuna. Proto bude vhodné se na trénink dostavit již v oblečení, ve kterém trénující trénink absolvuje.

K dispozici budou pouze WC, kde bude zajištěna dezinfekce a které budou pravidelně dezinfikovány.

Do haly bude povolen vstup pouze trénujícím sportovcům (hráčům) a trenérům.

Tréninků se mohou zúčastnit pouze osoby registrované v aplikaci (členské sekci), které mají účet plně aktivován.

Vstup do haly bude umožněn vždy 10 min. před zahájením tréninku a po začátku tréninku bude vstup do haly uzavřen a dalším osobám nebude vstup umožněn.

Každý účastník tréninku před každým tréninkem odevzdá trenérovi prohlášení o bezinfekčnosti datované dnem konání tréninku podepsané zletilým trénujícím nebo u nezletilých trénujících jejich zákonným zástupcem. Bez tohoto prohlášení o bezinfekčnosti nebude nikdo vpuštěn do haly. Prohlášení o bezinfekčnosti, neurčí-li příslušné orgány ochrany zdraví jinak, bude archivováno po dobu 3 týdnů a poté bude zlikvidováno. Formulář ke stažení v aplikaci.

Trénující sportovci budou trénovat bez roušek, trenéři budou muset mít roušky.

Před zahájením a po skončení tréninku a po použití WC si každý účastník tréninku bude muset povinně umýt ruce dezinfekcí, která bude zajištěna.

Každý účastník tréninku musí mít vlastní pití. Pití nebude možno v hale zakoupit.

Na tréninku budou k dispozici běžné tréninkové pomůcky, které budou po každém tréninku dezinfikovány.

Na tréninku nebudou k dispozici tréninkové pomůcky, které není možno po každém tréninku snadno dezinfikovat. Nebudou tak k dispozici rozlišovací dresy, brankářské masky, brankářská výstroj.

Každý účastník tréninku bude mít 2 trička, jedno světlé a jedno tmavé (na tréninku není možno zapůjčit rozlišovací dres).

Pokud účastník tréninku bude jevit známky onemocnění, nemůže se tréninku zúčastnit a ani nebude vpuštěn do haly. Pokud se známky onemocnění projeví u účastníka tréninku až v jeho průběhu, bude z tréninku vyloučen a u mladistvých bude neprodleně kontaktován jeho zákonný zástupce.

Účastník tréninku, který byl do 14 dnů od posledního tréninku shledán pozitivním z nákazy koronavirem COVID-19 musí o této skutečnosti prokazatelným způsobem informovat trenéra příslušné kategorie (např. e-mailem) tak, aby mohlo být s příslušnými orgány ochrany zdraví přijato příslušné opatření.

Vzhledem k tomu, že mezi tréninky je nutno provádět dezinfekci tréninkových pomůcek i haly, budou tréninky zkráceny. Rozpis tréninků bude zveřejněn v aplikaci Členská sekce.

Též jsme se zabývali možnou kompenzací za ušlé tréninky. V té souvislosti Vás informujeme, že členské příspěvky, které jste uhradili, nejsou cenou za poskytnuté služby, ale jsou příspěvky na chod spolku (Tělocvičné jednoty Kobylisy, z.s.), jehož jste členi, jako takového. A jako členové máte příslušný podíl na majetku tohoto spolku a podílíte se i na jeho ztrátách. Samozřejmě i my vnímáme situaci, kdy jste uhradili členské příspěvky spolku, ale činnost spolku byla přerušena vládními nařízeními, jako něco, co by mělo být nějakým způsobem kompenzováno. Bohužel však v současné době, bez dalších znalostí (výše kompenzací - dotací od státu, výše vlastních úspor spolku na jeho provozu v době nečinnosti, ...) nemůžeme říci, jakým způsobem a ani v jaké výši toto bude kompenzováno. Naším záměrem je, abychom kompenzaci zahrnuli do následující sezóny (např. snížením členských příspěvků na novou sezónu členům, jejichž členství bylo předmětnými opatřeními dotčeno), toto však vzhledem ke všem okolnostem nemůžeme závazně slíbit.

Rádi bychom začali s tréninky od pondělí 18.5.2020, avšak to, zda začneme nebo ne, záleží na rozhodnutí vedení Tělocvičné jednoty Kobylisy, z.s.

Abychom znali Váš zájem o tréninky a mohli upravit rozpis tréninků, prosíme Vás o vyplnění ankety nejpozději do středy 13.5.2020. (v členské sekci)

Děkujeme za pochopení i za spolupráci,

Vaši trenéři.OSTRAVA CUP JUNIOR 2020 a SOUSTŘEDĚNÍ

Vážení hráči a rodiče, vzhledem k tomu, že turnaj Ostrava Cup Junior 2020 byl z původního termínu 5. až 6. června 2020 přesunut na nový termín 20. až 22. srpna 2020 (viz. informace pořadatele), který se kryje s termínem letního soustředění FbK Kobylisy v Litoměřicích (15. až 21. srpna 2020), musíme Vám oznámit, že se turnaje Ostrava Cup Junior 2020 nezúčastníme. Odřeknutí účasti v turnaji nás mrzí, ale není v našich možnostech zajistit obě akce ve stejném termínu. Proto Vás prosíme, abyste již platby za turnaj Ostrava Cup Junior 2020 neprováděli. Ti z Vás, kteří již turnaj Ostrava Cup Junior 2020 uhradili, prosíme, abyste nám na náš klubový e-mail florbal@sokolkobylisy.cz sdělili, jak s Vaší platbou máme naložit. Do úvahy přichází: 1) Vrácení uhrazené částky na účet, ze kterého byla platba provedena. 2) Použití uhrazené částky na částečnou úhradu letního soustředění v Litoměřicích od 15. do 21. srpna 2020. Zároveň Vás informujeme, že na letní soustředění je v současné době již přihlášeno 30 hráčů, je tedy obsazeno již téměř 47% ze základní kapacity soustředění resp. 36% z maximální kapacity soustředění. Na soustředění se lze přihlásit, pokud jste tak již neučinili, pouze prostřednictvím ankety zveřejněné v aplikaci pro každou kategorii. V případě zájmu se přihlaste pouze prostřednictvím ankety ve své kategorii.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví. Trenéři FbK Kobylisy


PŘIPOMÍNÁME POVINNOU REGISTRACI DO ODDÍLOVÉ APLIKACE!!!

Pry ty co si nevědí rady s registrací do oddílové aplikace bylo vyrobeno instruktážní video! Zaregistrujte se všichni prosím co nejdříve a hned používejte například k omluvám z tréninků a dalším věcem.

Video naleznete zde (Heslo je: Kobylisy2003): https://uloz.to/file/Qg7Dqbz6mF0E/videonavod-registrace-a-aktivace-v-aplikaci-mp4


V PÁTEK 6. ZÁŘÍ SE RUŠÍ TRÉNINKY

Tento pátek (z důvodu dlouhodobě objednaného nájmu v hale) jsou zrušeny tréninky všech kategorií! 

POZOR starší žáci a dorostenci budou mít náhradní trénink.
Starší žáci sraz 18:00 před halou - venkovní boty sebou.
Dorostenci sraz 18:30 před halou - sebou venkovní i sálové boty s hokejku


POVINNÁ REGISTRACE ČLENŮ DO APLIKACE!

V sekci "Formuláře" naleznete odkaz na přihlášení do aplikace, ve které nově naleznete rozpisy tréninků, zápasů, turnajů, dalších akcí klubu, docházku, platnost lékařského posudku a další potřebné informace. V aplikaci budete též požádáni o udělení souhlasu se zpracováním údajů (GDPR), bez kterého není možný přístup do členské sekce aplikace. Registrace do aplikace je povinná!

Aplikace bude poté pro Vás dostupná na: https://clen.fbkkobylisy.cz/prihlaseni

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: florbal@sokolkobylisy.cz

INFORMACE K AKTUÁLNÍ SEZÓNĚ !!!


PŘÍSPĚVKY na sezónu 2019/2020 byly stanoveny v následující výši:

Přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci a dorostenci - 7200Kč.

Junioři, muži (A, B, C, D), veteráni a ženy - 7700Kč.

Příspěvky uhradit do 16.10.2019 na účet č. 149087319/0800, variabilní symbol 9001xxxxxx, kde xxxxxx je prvních 6 číslic rodného čísla.

ROZPIS TRÉNINKŮ pro sezónu 2019/2020:

Pondělí

 • 18:30 - 20:00 - dorostenci A a B
 • 20:00 - 21:30 - ženy

Úterý

 • 15:30 - 17:00 - elévové + přípravka
 • 16:30 - 18:00 - mladší žáci
 • 18:00 - 19:30 - starší žáci
 • 19:30 - 21:00 - muži C a D
 • 21:00 - 22:30 - junioři + muži A a B
 • 17:00 - 18:00 - střelecký trénink (tělocvična)
 • 18:00 - 19:00 - trénink brankářů (tělocvična)

Středa

 • 18:30 - 20:00 - ženy

Čtvrtek

 • 18:30 - 20:00 - muži B, C a D
 • 20:00 - 21:30 - junioři + muži A

Pátek

 • 15:30 - 17:00 - elévové + přípravka
 • 16:30 - 18:00 - mladší žáci
 • 18:00 - 19:30 - starší žáci
 • 19:30 - 21:00 - dorostenci A a B

Zde je k dispozici přehledná TABULKA ZÁPASŮ našich družstev v sezóně 2019/2020: 

https://drive.google.com/open?id=1WqolvMsiHppf0XeGFYIH4MbqMj0gneKU

Seznam turnajů (přípravka až starší žáci):

https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/phasc/souteze/kosove-souteze 

Formulář pro OBJEDNÁNÍ DRESŮ naleznete zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegwMHXGe-DqyY715A_bewEeg63AVTUGHPO1RIPtnt2lsS4hg/viewform


INFORMACE O SOUSTŘEDĚNÍ!!!

Již za týden bude zahájeno letní sportovní soustředění FbK Kobylisy a proto připomínáme následující informace.

Doprava: vlastní

Termín konání: sobota 17.8.2019 až pátek 23.8.2019

Místo konání: Litoměřice

Adresa ubytování: Střední škola Pohoda - domov mládeže, Žižkova 866/2, 412 01 Litoměřice - Předměstí (GPS 50.5378611N, 14.1335447E, https://mapy.cz/s/3xuUy)

Pořadatel soustředění: Tělocvičná jednota Kobylisy, z.s. se sídlem U školské zahrady 430/9, 18200 Praha 8 - Kobylisy, IČ 00537799, Oddíl florbalu

Při příjezdu na soustředění musí každý z účastníků odevzdat:

- prohlášení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem nebo účastníkem starším 18 let datované dnem příjezdu na soustředění,

- písemné upozornění na všechny případné zvláštnosti či závažné skutečnosti o zdravotním stavu dítěte (nejlépe uvést na zadní stranu prohlášení o bezinfekčnosti), které vyžadují pozornost (alergie, trvalé užívaní léků, jídla která nesmí nebo jí s odporem apod.) a případné léky, které dítě užívá včetně dávkování,

- kopii kartičky pojištěnce zdravotní pojišťovny,

- písemnou přihlášku na soustředění, pokud ji již neodevzdal,

- účastníci, kteří přihlášku neodevzdali byli informováni na e-mail uvedený v elektronické přihlášce,

- lékařský posudek k tělesné výchově a sportu potvrzený lékařem platný po celou dobu soustředění (platí 1 rok od vystavení, tj vystavený 28.8.2018 a později), pokud jej již neodevzdal; účastníci, kteří pro dobu soustředění nemají platný lékařský posudek, byli informováni na e-mail uvedený v elektronické přihlášce.

Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO přivézt na soustředění jakoukoliv zbraň, nůž, kuličkovou pistoli, zápalky, zapalovače, zábavní pyrotechniku, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, drogy a další podobné nebezpečné výrobky nebo předměty.

Pořadatel, vychovatelé ani trenéři NERUČÍ za cenné věci (např. mobilní telefony, šperky, herní konzole, mp3 přehrávače), či finanční hotovost, které si účastníci soustředění vezmou na soustředění s sebou nad rámec potřebného vybavení.

V případě závažného porušení pravidel soustředění nebo pokynů trenéra či vychovatele může být účastník soustředění ze soustředění vyloučen. V takovém případě, je povinností rodičů si účastníka soustředění podle pokynů trenéra bezodkladně vyzvednout.

Všichni účastníci si k běžnému vybavení potřebnému pro týdenní pobyt vezmou i florbalovou hůl, brankáři kompletní brankářskou výstroj, sportovní sálovou obuv (světlá podrážka, NESMÍ barvit!!!), sportovní běžeckou obuv (na ven), potřebný počet triček, ponožek a spodního prádla (doporučeno nejméně 1 ks/den), kraťasy, teplákovou soupravu, ručník a hygienické potřeby, pyžamo, pláštěnku, plastovou láhev na nápoje, klasické plavky (jiné než klasické plavky mohou být důvodem nevpuštění do bazénu mszltm.cz/plavecky-bazen-2) a kapesné dle vlastního uvážení.

Podrobné informace k soustředění naleznete na https://fbkkobylisy.cz/.../2.../2019-Informace-o-soustredeni.pdf

Formuláře ke stažení:

- Písemná přihláška na soustředění - https://fbkkobylisy.cz/.../200.../2019-Přihláška-soustředění.pdf

- Lékařský posudek k tělesné výchově a sportu - https://fbkkobylisy.cz/.../20000007.../Zdravotni_zpusobilost.pdf

- Prohlášení o bezinfekčnosti - https://fbkkobylisy.cz/_files/200000166-aa995ab93a/2019-Prohlaseni-o-bezinfekcnosti.pdf?fbclid=IwAR0XzaWLeFP9OXSBSeOKDj676KR6a2RBOmZ4BZ4V_TgbTgcKgvkgVOva1L4

Soustředění bude ukončeno v pátek 23.8.2019 večeří. Děti si rodiče vyzvednou mezi 18:30 až 19:00 v místě ubytování:

Střední škola Pohoda - domov mládeže, Žižkova 866/2, 412 01 Litoměřice - Předměstí

(GPS 50.5378611N, 14.1335447E, https://mapy.cz/s/3xuUy)


Na shledanou na soustředění se těší trenéři.


PROBÍHÁ STÁLÝ NÁBOR HRÁČŮ !!!

!!! HRAJ ZA KOBYLISY I TY !!!

Kobyliský florbal pořádá nábor všech hráčů a hráček. Pokud chceš hrát florbal za Kobylisy, stačí nás kontaktovat na Facebooku nebo na https://www.fbkkobylisy.cz/kontakt

Pokud nám chcete pomoci s náborem hráčů, budeme rádi, když tento příspěvek budete v co největším množství sdílet. Pokud chcete pomoci i mimo Facebook a my bychom byli moc rádi, můžete třeba vyvěsit na nějaké místo náš leták. Nebo ho můžete v menším formátu rozdat kamarádům ve třídě. V tom případě jsou zde k dispozici jeho různé velikosti pro tisk:https://www.uschovna.cz/zasilka/NCLMC2HXVYV62X6Y-CCY/


Letošní soustředění bude probíhat od soboty 17.8.2019 do pátku 23.8.2019 v Litoměřicích. 

O podrobnostech budeme v blízké době informovat.Chceš hrát za nás i ty?

Stačí vyplnit formulář níže!© 2019 Oficiální stránky FbK Kobylisy.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!